Chuyển tới nội dung

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Nghị quyết, Kiên Giang ưu tiên phát triển nhanh hạ tầng giao thông kết nối, chuỗi đô thị hướng biển, hạ tầng của các khu chức năng quan trọng như khu kinh tế biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu, cụm ng nghiệp… Từ đó, tạo ra các không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tập trung đầu tư phát triển đồng bộ tại khu vực hành lang kinh tế, trung tâm đầu mối, tạo động lực phát triển đột phá ở những địa bàn có tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, từng bước mở rộng hạ tầng kết nối giữa các khu vực, bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các tiểu vùng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kiên Giang sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, kết hợp với ngân sách Trung ương để tập trung đầu tư tạo sự kết nối giữa hạ tầng nội tỉnh với hạ tầng của vùng, quốc gia và của tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Huy động nguồn lực doanh nghiệp, nhà đầu tư và dân cư tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Kiên Giang trở thành tỉnh có chất lượng cuộc sống cao của vùng Tây Nam bộ; có hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội và môi trường đầu tư vượt trội để thu hút nhà đầu tư hàng đầu về du lịch và dịch vụ, bất động sản và ng nghệ. Đồng thời là điểm đến hấp dẫn nhất trong vùng ĐBSCL đối với du khách.

Kiên Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Trong đó, Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế; Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh; Hà Tiên là đô thị di sản. Rạch Giá – Hà Tiên – Phú Quốc hình thành tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ hướng biển…

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông qua quy hoạch Kiên Giang 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Nghị quyết, Kiên Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7%/năm giai đoạn 2021 – 2030. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng, tương đương 4.985 USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 4,7%/năm thời kỳ 2021 – 2030.

Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 2% theo tiêu chuẩn hiện hành; đạt tỷ lệ 11,9 bác sĩ và 36,4 giường bệnh trên 10.000 dân. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia phân theo mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần lượt đạt 57,85%; 64,5%; 90,7%; 90% đến năm 2030.

Về mục tiêu bảo vệ môi trường, tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức 12%. Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 100% đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị, ng nghiệp, y tế và 90% đối với chất thải rắn sinh hoạt nông thôn….

Nguồn: https://mekongasean.vn/